Puasa Asyura, Sejarah, Perintah dan Momen Penting di Bulan Muharram

Al Imran | Jumat, 05-08-2022 | 17:40 WIB | 248 klik | Nasional
<p>Puasa Asyura, Sejarah, Perintah dan Momen Penting di Bulan Muharram<p>

Ilustrasi.

ASYHURUL HURUM adalah bulan-bulan yang dimuliakan Allah, salah satunya adalah bulan Muharram selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab.

Dalam bulan Muharram ini, Allah memiliki suatu hari, yang merupakan hari mulia dalam Islam. Hari itu adalah hari Asyura. Banyak kejadian, hal-hal penting, yang berhubungan dengan bulan ini.

Secara umum, ada dua pendapat dalam penamaan Asyura. Pendapat pertama adalah Asyura diambil dari kata Asyirah (kesepuluh) untuk pleonastis (yang dilebih-lebihkan) dan diagungkan.


Sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat yang paling banyak yaitu, kata Asyura adalah hari kesepuluh dari bulan Muharram.

Sejarah dan Perintah Puasa Asyura

Dikutip dari

NU online,

seorang mahasiswa Imam Shafie College (ISC) Mukalla, Yaman, Muhammad Ali Fikri, menukilkan sejumlah peristiwa penting di bulan Muharram ini.

Setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi Muhammad mendapati kaum Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura, maka beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura.

Dari sahabat Abdullah bin Abbas radliyallahu 'anh beliau berkata: "Tatkala Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi sedang berpuasa di hari Asyura, lantas beliau bersabda kepada mereka, 'Hari apa yang kalian sedang berpuasa ini?'

Mereka menjawab, 'Hari ini adalah hari yang agung. Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya pada hari ini dan menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Maka Musa berpuasa pada hari ini sebagai rasa syukur dan kami turut berpuasa.'

Maka Rasulullah bersabda, 'Maka kami dengan Musa lebih berhak dan lebih utama daripada kalian.' Maka Rasulullah berpuasa dan memerintahkan berpuasa." HR Bukhari dan Muslim.

Konon katanya, kaum Quraisy juga berpuasa pada hari Asyura.

Disebutkan dalam riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim bahwa Sayyidah Aisyah radliyallahu 'anha berkata: "Dulu kaum Quraisy berpuasa Asyura pada masa jahiliah. Kemudian Rasulullah memerintahkan berpuasa Asyura pula, hingga diwajibkan puasa Ramadhan. Maka Rasulullah bersabda, 'Barang siapa yang berkehendak (ingin berpuasa), maka silakan berpuasa. Dan barang siapa yang tidak berkehendak (tak ingin berpuasa), maka tidak berpuasa."

Tak hanya puasa Asyura yang dianjurkan, puasa Tasu'a (hari kesembilan dari bulan Muharam) dan hari kesebelas pun juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk berpuasa juga.

Hal ini guna untuk membedakan antara ritual ibadah orang Muslim dan kaum Yahudi.

Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radliyallahu 'anh beliau berkata: "Nabi Muhammad beliau bersabda, 'Jika aku masih hidup hingga tahun depan, pasti aku akan berpuasa pada hari kesembilan'" (HR Muslim).

Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radliyallahu 'anh, marfu' (disandarkan kepada Nabi Muhammad) berkata, "Puasalah pada hari Asyura dan bedakanlah diri kalian dengan kaum Yahudi. Puasalah sehari sebelumnya atau setelahnya."

Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Um dan al-Imla' menegaskan bahwa disunahkan berpuasa 3 hari; puasa Asyura, Tasu'a dan puasa hari kesebelas.

Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa puasa Asyura itu ada 3 tingkatan: Tingkatan yang paling rendah ialah puasa Asyura saja, kemudian atasnya adalah puasa Asyura dan puasa Tasu'a, dan yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi adalah puasa Asyura, Tasu'a dan puasa hari kesebelas (bulan Muharram).

Asal Hukum Puasa Asyura

Para ulama berpendapat bahwa puasa Asyura itu hukumnya wajib sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan pada tahun kedua hijriah.

Maka, setelah diwajibkan puasa Ramadhan, puasa ini menjadi puasa sunah 'muakkad' (sangat dianjurkan). Dan inilah pendapat kebanyakan ulama.

Namun, pendapat yang lain mengatakan bahwa puasa ini memang sejak dulu hukumnya sunah 'muakkad', tidak wajib, hingga diwajibkan puasa Ramadhan, maka hukumnya kembali menjadi sunah biasa.

Namun pendapat ini lemah, seperti yang ditegaskan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.

Keutamaan Puasa Asyura Asyura juga termasuk puasa yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Rasulullah Bersabda, "Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan adalah puasa di bulannya Allah, Muharam" (HR Muslim).

Di antara keutamaan puasa ini ialah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dari sahabat Abu Qatadah, bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar Ia mengampuni dosa setahun yang lalu" (HR at-Tirmidzi).

Disebutkan dalam riwayat yang lain pula, bahwa Nabi Muhammad ditanya tentang puasa Asyura, maka beliau menjawab, "(Puasa tersebut) dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu." (HR Muslim).

Nah, seperti yang telah diketahui, yang dimaksud dengan penghapusan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar.

Tetapi, apabila tidak memiliki dosa kecil, maka diharapkan adanya keringanan dari dosa-dosa besar. Jika tidak, maka diangkat derajatnya.

Perbedaan Keutamaan Puasa Asyura dan Puasa Arafah Dari sini akan timbul pertanyaan, kenapa puasa Asyura hanya dapat mengampuni dosa satu tahun yang lalu saja?

Sedangkan puasa Arafah dapat menghapuskan dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang?

Jawabannya: karena puasa Arafah adalah puasa yang diberikan khusus untuk Nabi Muhammad beserta umatnya saja. Sedangkan puasa Asyura adalah puasa yang juga dilakukan Nabi Musa 'alaihissalam serta umatnya.

Nah, dari sini kita tahu, bahwa segala sesuatu yang diberikan khusus untuk Nabi Muhammad maka itu adalah spesial dan istimewa.

Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada hari Asyura

Berikut 20 peristiwa penting yang terjadi pada hari Asyura, 10 Muharram:

 1. Diciptakannya Nabi Adam 'alaihissalam di surga.
 2. Diterimanya taubat Nabi Adam 'alaihissalam
 3. Naik dan sejajarnya perahu Nabi Nuh 'alaihissalam dengan bukit Judi setelah banjir besar, serta turunnya ke muka bumi setelah banjir bandang.
 4. Dikeluarkannya Nabi Yunus 'alaihissalam dari perut ikan paus.
 5. Diterimanya taubat umat Nabi Yunus 'alaihissalam
 6. Dilahirkannya Nabi Ibrahim 'alaihissalam
 7. Selamatnya Nabi Ibrahim 'alaihissalam dari api yang membakarnya oleh Raja Namrud.
 8. Dikeluarkannya Nabi Yusuf 'alaihissalam dari sumur setelah diceburkan saudara-saudaranya.
 9. Dipertemukannya Nabi Yusuf 'alaihissalam dengan keluarganya kembali.
 10. Disembuhkannya penglihatan Nabi Ya'qub 'alaihissalam Dibukanya (dihilangkan) 'madlorot' yang mendera Nabi Ayyub 'alaihissalam
 11. Diampuninya Nabi Daud 'alaihissalam
 12. Terbelahnya laut merah untuk Nabi Musa 'alaihissalam setelah dikejar Fir'aun.
 13. Tenggelamnya Fir'aun di dasar laut merah saat mengejar Nabi Musa 'alaihissalam
 14. Dilahirkannya Nabi Isa 'alaihissalam
 15. Diangkatnya Nabi Isa 'alaihissalam ke langit.
 16. Dibolak-balikannya tubuh ashabul Kahfi (para pemuda Bani Israil yang bersembunyi di dalam gua).
 17. Diciptakannya ruh Nabi Muhammad
 18. Dikandungnya Nabi Muhammad di rahim Ibunda Aminah radliyallahu 'anha
 19. Wafatnya (syahid) cucu Nabi Muhammad Sayyiduna Husein radliyallahu 'anh. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar